På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Lineær funktion

Betydning af b i en lineær funktion

Den rette linje skærer y-aksen i punktet med koordinaterne: (0,b).

Hvis b er 0, er funktionen ligefrem proportional, og grafen går igennem punktet (0,0).

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Hvad er a?
Gå videre til: Lineær vækst

Bestemmelse af b, ud fra et punkt og a

Når man kender a, kan man beregne b ud fra et punkt (x1, y1 med formlen:

b=y_1-a*x_1=

a kan beregnes ud fra to punkter eller vinklen.
Emnet "Lineær funktion" fortsætter: Lineær vækst

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Hvad er a?
Gå videre til: Lineær vækst

Lineær funktion - beregn a og b ud fra to punkter

Indtast de to punkter

Punkt 1
x1

y1

Punkt 2
x2

y2

Beregn