På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påKvadrat

Diagonallængden i et kvadrat

Kvadrat - med diagonallængde d
Alle sider er lige lange i et kvadrat.
Diagonallængden i et kvadrat kan beregnes med formlen:

d=sqrt{2}*a

(Hvor a er sidelængden.)

Formlen er en omskrivning af Pythagoras læresætning, hvor
a og b er sidelængden i kvadratet, og diagonallængden er c.

Omskrivningen sker sådan:

c^2=a^2+a^2\Leftrightarrow

c^2=2a^2\Leftrightarrow

c=sqrt{2}*a
Emnet "Kvadrat" fortsætter: Indskrevne og omskrevne cirkel

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Areal og omkreds
Gå videre til: Indskrevne og omskrevne cirkel

Beregn diagonallængden i et kvadrat

Sidelænge a :
Beregn