På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Koordinatsystemet i planen (x,y)

Andre koordinatsystemer i planen

Koordinatsystemers akser behøver ikke nødvendigvis at være som beskrevet i det generelle afsnit.

Har man med meget store x- og y-værdier at gøre, kan akserne have andre skalaer, som kan stiger med meget mere end 1 for hver streg, eller som starter ved et andet tal end nul.

Hvis en skala ikke starter ved nul, tegner man et hak på skalaen for at markere, at dele af skalaen ikke er vist.

Logaritmisk skala

Man kan også lave koordinatsystemer med logaritmiske skalaer, hvilket kan være en fordel, hvis man arbejder med eksponentiel vækst.

Skalaen vil da stige eksponentielt, dvs. at skalaen stiger mere, jo højere op på skalaen, man kommer. Bemærk at selvom afstandene mellem stregerne på y-aksens skala alle er lige store, er springet fra f.eks. 16 til 32 større end springet fra 2 til 4.

Koordinatsystemer, hvor kun y-aksens skala er logaritmisk, kaldes for enkeltlogaritmisk, mens koordinatsystemer, hvor begge akser er logaritmiske, kaldes for dobbelt logaritmisk.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Grafen for en funktion