Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Gennemsnit

Tilbage til ordbog
Man finder gennemsnittet ved at lægge tallene sammen og dividere med antallet af tal.

For eksempel:

Vi finder gennemsnittet af 6, 8 og 16.

Vi skal først lægge tallene sammen.

6 + 8 + 16 = 30

Da vi har 3 tal, skal vi dividere med 3

30 : 3 = 10

Gennemsnittet af 6,8 og 16 er derfor 10.