Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Gennemsnit

Tilbage til ordbog
Man finder gennemsnittet ved at lægge tallene sammen og dividere med antallet af tal.

For eksempel:

Vi finder gennemsnittet af 6, 8 og 16.

Vi skal først lægge tallene sammen.

6 + 8 + 16 = 30

Da vi har 3 tal, skal vi dividere med 3

30 : 3 = 10

Gennemsnittet af 6,8 og 16 er derfor 10.