På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Enhedscirklen

Retningspunktet

Enhedscirklen med retningspunktet v
Retningspunktet v giver en vinkel fra X-aksen i positiv retning og mod uret på radius.

Hvis man afsætter et punkt på enhedscirklen og tegner en linje fra centrum til punktet, så danner dette en vinkel imellem X-aksen og radius.

Dette punkt kaldes for retningspunktet (det angiver retningen af linjen).

Vinklen går fra X-aksen i positiv retning og mod uret på radius.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Radianer

Sinus

Enhedscirklen - sinus
Sinus af en vinkel er retningspunktets Y-koordinat.
Sinus af en vinkel er retningspunktets Y-koordinat.

Hvis for eksempel vinklen er 90 grader, så er retningspunktet i (0,1). Dvs. at sinus af 90 grader er 1.

Sinus kan aldrig blive mindre end -1 eller større end 1.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Radianer

Cosinus

Enhedscirklen - cosinus
Cosinus af en vinkel er retningspunktet v's x-koordinat.

Cosinus af en vinkel er retningspunktets X-koordinat.

Hvis vi tager et eksempel med en vinkel på 180 grader, så er retningspunktet i (-1,0).

Dvs. at cosinus af 180 grader er -1.

Cosinus kan aldrig blive mindre end -1 eller større end 1.
Emnet "Enhedscirklen" fortsætter: Radianer

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt
Gå videre til: Radianer