På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Eksponentiel funktion

Værdien b

Grafen skærer y-aksen (også kaldet 2-aksen) i punktet (0,b).

Man kan udregne b, hvis man har et punkt (x1, y1) på grafen og a:

b=frac{y_1}{a^{x_1}}

Hvis b er = 1

Hvis b er "1", har man et særligt tilfælde, hvor man har med en eksponential (-tial i stedet for -tiel) funktion at gøre, som har formen:

f(x)=a^x
Emnet "Eksponentiel funktion" fortsætter: Eksponentiel funktion?

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Fremskrivningsfaktoren a
Gå videre til: Eksponentiel funktion?

Beregn a og b i en eksponentiel funktion

Indtast to punkter

Punkt 1
x1

y1

Punkt 2
x2

y2

Beregn