På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk 😱

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2019/2020?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Egenkapital

Tilbage til ordbog
Egenkapital er de midler (penge eller andre værdier), som en ejer af en virksomhed selv har stillet til rådighed for virksomheden, eller de midler, som sammenlagt er sparet op i virksomheden, siden den blev startet.

Man kan sige, at egenkapitalen er summen af de værdier, som virksomheden råder over, når man ser bort fra "fremmedkapitalen", der er det beløb, som virksomheden har lånt eksempelvis i banken.