Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Egenkapital

Tilbage til ordbog
Egenkapital er de midler (penge eller andre værdier), som en ejer af en virksomhed selv har stillet til rådighed for virksomheden, eller de midler, som sammenlagt er sparet op i virksomheden, siden den blev startet.

Man kan sige, at egenkapitalen er summen af de værdier, som virksomheden råder over, når man ser bort fra "fremmedkapitalen", der er det beløb, som virksomheden har lånt eksempelvis i banken.