Ved FP9/FP10 vil betalende skoler fortsat have adgang - og fortsat UDEN login SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Diskriminanten

Tilbage til ordbog
Diskriminanten fortæller om et polynomium har flere rødder. F.eks. i en andengradsligning, om den har 0, 1 eller 2 løsninger.

For andengradsligningen:

0=ax^2+bx+c

er diskriminanten:

D=b^2-4ac

For D gælder at:

D>0, to forskellige rødder/løsninger

D=0, En rod/løsning

D<0, Ingen rødder/løsninger