På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Cirkelring

Areal af cirkelring

Arealet af en cirkelring kan udregnes med følgende formel:

A=pi*(R^2-r^2)

Hvor:

A = Arealet

r = Radius af den lille cirkel

R = radius af den store cirkel

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Generelt

Beregn cirkelringens areal

Indtast den lille og store radius

Lille radius :
Store radius :
Pi :
Beregn