På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påCirkelafsnit

Omkreds af et cirkelafsnit

Omkreds af cirkelafsnit

Omkredsen af et cirkelafsnit kan beregnes ved at finde kordens længde og lægge buelængden til.

Kordens længde beregnes med:

K=2*r*sin(frac{theta}{2})

Buelængden beregnes med:

S=r*theta

Formlen for omkredsen af cirkelafsnittet bliver derfor:

O=r*theta+2*r*sin(frac{theta}{2})

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Areal

Beregn cirkelafsnittets omkreds

Indtast radius og vinklen i radianer

Radius :
Vinkel i radianer :
Pi :
Beregn