Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Del på

Brøker

Trække brøker fra hinanden

To brøker trækkes fra hinanden på samme måde, som de lægges sammen.

Man skal finde en fællesnævner, og derefter kan tællerne trækkes fra hinanden.

Eksempel:

frac{2}{9}-frac{1}{7}=

Vi forlænger brøkerne til fællesnævneren 63 inden:

frac{2*7}{9*7}-frac{1*9}{7*9}=

Vi trækker tællerne fra hinanden:

frac{14}{63}-frac{9}{63}=

frac{5}{63}

Her er den mindste fællesnævner 63, så vi kan derfor ikke forkorte brøken.
Emnet "Brøker" fortsætter: Gange

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Plus
Gå videre til: Gange

Trække to brøker fra hinanden

Indtast værdierne (tallene) i regnemaskinen:

Tællere :
Nævnere :
Beregn