Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Brøk divideret med brøk

Tilbage til ordbog
Man dividerer to brøker ved at gange med den omvendte brøk.

Eksempel:

frac{1}{2}:frac{1}{3}=frac{1}{2}*frac{3}{1}=frac{3}{2}