På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del på

Binomialfordeling

Hvad er variansen?

Variansen beskriver:

"Hvor meget forventer vi, at resultaterne varierer?".

Den er defineret med formlen:

Var(X)=sigma^2=n*p*(1-p)

I eksemplet med møntkast bliver variansen:

Var(X)=4*0,5*(1-0,5)=1

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Middelværdi

Hvad er standardafvigelsen?

Standardafvigelsen er kvadratroden af variansen.

Den er defineret som:

SD(X)=sigma=sqrt{Var(X)}=sqrt{n*p*(1-p)}

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Middelværdi