Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt
Bidrag eller bidragssats, kaldes det, som et realkreditinstitut tager for at administrere et realkreditlån.

Bidraget dækker omkostninger til realkreditinstituttets drift herunder løn til medarbejdere samt øvrige omkostninger forbundet med at administrere lån med pant i fast ejendom.

Efter Finanskrisen ramte, har mange boligejere oplevet, at bidragssatsen er steget betydeligt, da realkreditinstitutterne har haft store tab på misligholdte lån.

Bidragets størrelse, som bliver fastsat ved oprettelsen af lånet, ændres kun sjældent i lånets løbetid.


Forenklet eksempel på bidrag ved et fast forrentet lån uden afdrag:


Hovedstol: 1.000.000,-

Rente: 3,5% p.a.

Bidragssats: 0,75%


Ydelse pr. termin bliver derfor:

1.000.000 x 4,25% = 4.250,-

(3,5 + 0,75 = 4,25)