Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Areal af trekant

Tilbage til ordbog
Man kan finde arealet af en trekant, hvis man kender længden af en side (kaldet grundlinjen) og højden (den vinkelrette linje imellem grundlinjen og den modstående vinkel).

Formlen for arealet er:

A=frac{1}{2}*h*g

(Hvor A = arealet, h = højden og g = grundlinjen.)