Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Areal af et cirkeludsnit

Tilbage til ordbog
Arealet af et cirkeludsnit kan beregnes med formlen:

A=frac{r^2*theta}{2}

(Hvor θ er i radianer, og r er radius.)

Hvis man vil regne med grader, skal de først omregnes med formlen:

radianer=frac{grader*pi}{180}