På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Areal af et cirkeludsnit

Tilbage til ordbog
Arealet af et cirkeludsnit kan beregnes med formlen:

A=frac{r^2*theta}{2}

(Hvor θ er i radianer, og r er radius.)

Hvis man vil regne med grader, skal de først omregnes med formlen:

radianer=frac{grader*pi}{180}