På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 78.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2021/2022?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Del påAnnuitetsopsparing

Rente pr. år og indbetaling hver måned

Hvis man har en rente, der beregnes pr. år (pro anno) og indbetalingerne sker hver måned, så skal man først omregne renten til pr. måned.

Da det er en kapitalfremskrivning, kan det beregnes med denne formel:

Renteomregning fra år til måned:
r_{maaned}=(1+r_{aar})^{frac{1}{12}}-1

Eller generelt:
r_{ny}=(1+r)^{frac{1}{i}}-1

Hvor:
i = Antal terminer pr. rentetilskrivning

Man bruger typisk omregningen i de tilfælde, hvor man sætter et fast beløb ind på en konto hver måned og bankens rente beregnes pr. år.

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Terminsindbetaling