Skolerne kan nu bestille adgang til RegneRegler.dk for næste skoleår, og lige nu gives 50% rabat på løsningen. Læs mere
Del på

Andengrads-polynomium

Toppunktet

Toppunktet i et andengradspolynomium er det højeste eller laveste punkt på grafen.

Toppunktet kan beregnes med formlerne:

D=b^2-4*a*c

x=frac{-b}{2*a}

y=frac{-D}{4*a}

Hvor D også kendes som diskriminanten
Emnet "Andengrads-polynomium" fortsætter: Gennem 3 punkter

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Skæring med x-aksen
Gå videre til: Gennem 3 punkter