Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Anden kvadrant

Tilbage til ordbog
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

Anden kvadrant: x er negativ og y er positiv.