Uni-login kommer på cirka en uge før FP9 - Herefter kun adgang, hvis jeres skole har betalt! SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Algebraisk løsning

Tilbage til ordbog
Hvis to linjer skærer hinanden, og man vil beregne, hvor de skærer hinanden i et koordinatsystem, skal man bruge en såkaldt algebraisk løsning.

Det vil sige, at man løser to ligninger med to ubekendte.