Skolerne kan købe licens til RegneRegler.dk for skoleåret 2018/2019, og lige nu gives 50% rabat. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Algebraisk løsning

Tilbage til ordbog
Hvis to linjer skærer hinanden, og man vil beregne, hvor de skærer hinanden i et koordinatsystem, skal man bruge en såkaldt algebraisk løsning.

Det vil sige, at man løser to ligninger med to ubekendte.