På Danmarks største matematikdag (FP9/FP10) var der 72.000 besøg på RegneRegler.dk

Endnu ikke bestilt adgang for skoleåret 2020/2021?  Tryk på knappen SE PRIS OG BESTIL
Matematisk ordbog Kontakt

Åbent interval

Tilbage til ordbog
Et åbent interval er et udsnit af tallinjen, hvor man har FRA (men ikke med) et tal og TIL (men ikke med) et andet tal.

Eksempel:

Intervallet ]30;40[ er et åbent interval.

Det betyder udsnittet af tallinjen FRA 30 (uden selve 30) TIL 40 (uden selve 40).