Skolerne kan nu bestille adgang til RegneRegler.dk for næste skoleår, og lige nu gives 50% rabat på løsningen. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Stikprøve

Tilbage til ordbog
En stikprøve betyder, at man vælger tilfældigt.

Typisk vælger man en delmængde fra en mængde efter en af følgende regler:

Ordnet stikprøve: Rækkefølgen har betydning.

Uordnet stikprøve: Rækkefølgen har ikke betydning.

Med tilbagelægning: Det samme element kan vælges flere gange.

Uden tilbagelægning: Det samme element må kun vælges én gang.