Matematisk ordbog Kontakt Opret bruger
Login

Resultatopgørelse

Tilbage til ordbog
En resultatopgørelse er et begreb inden for årsrapporter eller regnskaber, som siger noget om det økonomiske resultat af det, der er sket i en virksomhed i løbet af regnskabsåret.

Resultatopgørelsen indeholder virksomhedens indtægter, udgifter, afskrivninger, skatter og selve årets resultat.