Parabel

Parablens brændpunkt kan beregnes med formlerne:

x=frac{-b}{2*a}

y=c-frac{b^2-1}{4*a}

Se også

Formler - parabel

Ligning

y=a*x^2+b*x+c


Diskriminanten

D=b^2-4*a*c


Rødder

x=frac{-b±sqrt{D}}{2*a}


Toppunkt

x=frac{-b}{2*a}

y=frac{-D}{4*a}


Brændpunkt

x=frac{-b}{2*a}

y=c-frac{b^2-1}{4*a}


Ledelinje

y=c-frac{b^2+1}{4*a}