Matematisk ordbog Kontakt
En parabel er en tegning af et andengradspolynomium.