Skolerne kan nu bestille adgang til RegneRegler.dk for næste skoleår, og lige nu gives 50% rabat på løsningen. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Numerisk værdi

Tilbage til ordbog
Den numeriske værdi af et tal er afstanden fra 0 til tallet på tallinjen.

Det vil sige, at det er tallet uden fortegn.

For eksempel:

|-5| = 5

|5| = 5

|-7| = 7

|14| = 14

Den numeriske værdi af et tal skrives mellem to lodrette streger således: |tal|