Del på

Linje

Skæringspunkt mellem to linjer

Man finder nemmest skæringspunktet ved at løse de to linjers ligninger, som er to ligninger med to ubekendte.


Der findes også en formel:

y=a*x+b

y=c*x+d

Skæringspunktet er da i:

(x,y)=(frac{d-b}{a-c},a*frac{d-b}{a-c}+b)

Før man går i gang, kan det være en god idé at tjekke om a og c er forskellige. Hvis de er ens, så er linjerne parallelle og skærer aldrig hinanden.
Emnet "Linje" fortsætter: Afstand punkt til linje

Gav afsnittet mening?

Gå tilbage til: Ligning
Gå videre til: Afstand punkt til linje

Linje 1: y=ax+b
a

b

Linje 2: y=cx+d
c

d

Beregn