Skolerne kan nu bestille adgang til RegneRegler.dk for næste skoleår, og lige nu gives 50% rabat på løsningen. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

1. kvadrant: x og y er større end 0.

2. kvadrant: x er negativ, og y er positiv.

3. kvadrant: x er negativ, og y er negativ.

4. kvadrant: x er positiv, og y er negativ.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*