Matematisk ordbog Kontakt Opret bruger
Login

Første kvadrant

Tilbage til ordbog
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

Første kvadrant: Både x og y er større end 0.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*