Skolerne kan nu bestille adgang til RegneRegler.dk for næste skoleår, og lige nu gives 50% rabat på løsningen. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Fjerde kvadrant

Tilbage til ordbog
Et koordinatsystem opdeles af akserne i 4 kvadranter.

Fjerde kvadrant: x er positiv og y er negativ.

*IMAGEkvadranter.pngIMAGE*