Skolerne kan nu bestille adgang til RegneRegler.dk for næste skoleår, og lige nu gives 50% rabat på løsningen. Læs mere
Matematisk ordbog Kontakt

Egenkapital

Tilbage til ordbog
Egenkapital er de midler (penge eller andre værdier), som en ejer af en virksomhed selv har stillet til rådighed for virksomheden, eller de midler, som sammenlagt er sparet op i virksomheden, siden den blev startet.

Man kan sige, at egenkapitalen er summen af de værdier, som virksomheden råder over, når man ser bort fra "fremmedkapitalen", der er det beløb, som virksomheden har lånt eksempelvis i banken.