Matematisk ordbog Kontakt Opret bruger
Login

En balance er et begreb inden for årsrapporter eller regnskaber, som siger noget om en virksomheds formue og gæld f.eks. ved årets afslutning.

Balancen indeholder virksomhedens formue (aktiver) og virksomhedens gæld (passiver).
Forskellen mellem de to tal angiver egenkapitalen.