Matematisk ordbog Kontakt

Areal af trekant

Tilbage til ordbog
Man kan finde arealet af en trekant, hvis man kender længden af en side (kaldet grundlinjen) og højden (den vinkelrette linje imellem grundlinjen og den modstående vinkel).

Formlen for arealet er:

A=frac{1}{2}*h*g

(Hvor A = arealet, h = højden og g = grundlinjen.)