Matematisk ordbog Kontakt

Anden-aksen

Tilbage til ordbog
Anden-aksen er Y-aksen (den lodrette akse) i et koordinatsystem.